Admin

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Medlemskab

Medlemskab

Hvem kan blive medlem?
Foreninger, organisationer, netværk og grupper, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde i Sorø Kommune.
Enkeltpersoner og erhvervsdrivende kan optages som støttemedlemmer.

Indmeldelse
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen (se nedenstående indmeldingsblanket). Der betales fuldt kontingent for hele regnskabsåret ved indmeldelse.
Bestyrelsen afgør ved tvivlstilfælde, hvilke foreninger/grupper der kan optages som medlemmer. Kontingentet for henholdsvis medlemmer og støttemedlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår.

Indmeldingsblanket i word-format, som kan udfyldes elektronisk, findes her.
Indmeldingsblanket i pdf-format, som dog ikke kan udfyldes elektronisk, findes her.

Kontingent
Det koster 50 kr. årligt at være medlem af frivilligcentret.

Bankoplysninger
Reg.nr.: 0541
Kontonr.: 186919

Medlemsfordele
Foreninger, der er medlem får:

  • gratis print og kopiering, op til 250 stk på 80 g hvidt papir
    - eller hvis I har brug for flere print eller en anden type papir, fx farvet papir eller tykkere papir, er det stadig gratis, hvis I selv medbringer papir til det hele
  • rådgivning om fundraising og om brug af fondsdatabasen fonde.dk
  • stemmeret på generalforsamlingen